Plánované akce

2020

31. ledna pátek pololetní prázdniny

??? Lidový ples

13. 2. adorační den farnosti Lukov

14. 2. adorační den farnosti MB

??? Orel maraton

26. 2. Popeleční středa

9. 3. - 15. 3. 2020 Jarní prázdniny

28. 3. letní čas, hodinky dopředu, spíme méně

5. 4. zpověď s více zpovědníky 14,00

9. 4. Zelený čtvrtek

12. 4. Velikonoce

18. 4. pouť rodin z Lukova do Přibyslavic

30. 4. ?? čarodějnice v orlovně v 17,00 hod.

1. 5. pěší pouť mužů z Vranova do Jevišovic

8. 5. pouť žen a dívek do Kostelního Vydří odchod z MB 8,00 mše sv. Vydří v 19,00

16. 5. ve 14.00 hod. Lukov 100 výročí narození P. Buly

5. 6. Noc kostelů

30. 5. Pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek – organizuje P. Hubáček

??? V domě sv. Antonína – pouť do Lurd v 9,30 (k lurdské Panně Marii na konci zahrady)

27. 5.??? výlet pro děti z náboženství

21. 5. Nanebevstoupení Páně

6. 6. ??? Zpověď první sv. přijímání 17,00

7. 6. První svaté přijímání v Moravských Budějovicích, 10,30 hod.

6. 6. ??? Dům sv. Antonína zahradní slavnost

31. 5. Seslání Ducha svatého

9. 6. ??? Boží tělo v domě sv. Antonína v 9,30 hod.

11. 6. Těla a Krve Páně

3. 7. Pouť Hluboké Mašůvky 18,00

16. 7. Autobusová pouť Kostelní Vydří mše v 10,00 - kněžská pouť odjezd autobusu z prasečího plácku 8,00 hod.

18. 7. Vydří mše 19,00

19. 7. Vydří mše 8,00 9,30 11,00

20. - 24. 7. Mše svatá v kapli Sv. Anny

2. 8. ?? Orel pouť do Babic

??? Tábor mladší

??? Tábor starší

15. 8. Mše v Jackově 17,00

30. 8. sv. Jiljí svátek našeho kostela – 10,30 žehnání školních pomůcek

25. 9. svatováclavská noc Orlovna

18. 10. (sv. Havla 16. 10.) - císařské posvícení

31. 10. ??? konec letního času, hodinky dozadu, spíme více…

1. 11. 15,00 hod. dušičková pobožnost na hřbitově

26. října ??? pondělí a úterý Podzimní prázdniny

2. 11. ??? Jackov 17,00

17. 11. Svátek

27. 11. adventní lampičky, věnečky 16,30

28. 11. církevní Silvestr, 16,00 děti, 18,00 mše

29. 11. - 1. neděle adventní, žehnání adventních věnců

23. 12. mše za podnikatele 14,00

20. 12. 14,00 hod. zpověď s více zpovědníky

22. - 2. 1. vánoční prázdniny??

24. 12. u sester od 13,30 hod. průvod andílků

24. 12. v 16. hod. dětská mše svatá se scénkou

24. 12. ve 22.00 hod. půlnoční