1.svaté přijímání


Milí rodiče,

vzhledem k nařízení vlády a opatřením týkajících se slavení bohoslužeb, zejména omezení počtu osob na bohoslužbách, bude první svaté přijímání v neděli 5. 7. 2020 v 11:30 v kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovicích. Svátost smíření pro děti přistupující k prvnímu svatému přijímání proběhne v pátek 3. 7. 2020 od 15:00 v kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovicích.

Součástí přípravy na první svaté přijímání je několik společných setkání rodičů a dětí. Tato setkání proběhnou formou individuálních setkání s katechety/knězem na základě předchozí domluvy.

 Prosíme rodiče, aby se ozvali někomu z katechetů:

alcaz@seznam.cz

laddol@seznam.cz

vincenta@boromejky.czVýlet s náboženstvím


Výlet s náboženstvím proběhne v pátek 5. 6. 2020.

Sraz je v 8:00 v Orlovně.

S sebou: svačina, pití, vhodné oblečení, poutní kříž (kdo má), pokrývka hlavy, příspěvek 30 Kč. Děti ať jsou natřené ochranným krémem.

Děti je nutné předem nahlásit na email alcaz@seznam.cz, nebo laddol@seznam.cz nejpozději do konce května. Bez přihlášení se dítě nemůže zúčastnit a s námi nepůjde! Zároveň děti omluvte ve škole.

Pro děti je zajištěn párek, pití a drobná odměna.


Letní farní tábory

Letní farní tábory pro děti se konají opět na faře ve Velkém Újezdě. Mladší děti v termínu 26. – 30. července, starší děti 18. – 27. srpna. Podrobné informace a přihlášky najdete vzadu na stolečku, ve vývěsce a na webu farnosti zde: ke stažení odtud, z google disku

 

Příměstské letní tábory


 V létě proběhnou příměstské tábory v Orlovně. Více informací na postupně na webu a facebookových stránkách Orla.

Víkendovka pro děti


Víkendovka, která se měla konat v březnu, je přesunuta na termín 19. – 21. 6. 2020. Prosíme rodiče, aby potvrdili zájem a účast dětí do 22. 5. 2020.

Vytvořte si  web zdarma