Kosmákova 72

676 02 Moravské Budějovice

Tel: 568 421 349

Email: moravskebudejovice@dieceze.cz 

číslo účtu: 1523116349/0800

Administrátor farnosti
P. Ladislav Hubáček, SDB
mobil 604 103 871


Odkazy 

Mateřská škola Jabula: https://www.msjabula.cz/

Orel: http://www.orelmb.cz/

Dům sv. Antonína: http://www.dsvamb.cz/

Sestry Boromejky http://www.boromejky.cz/25.htm


Odkazy na farnosti v okolí


Biskupství brněnské: http://www.biskupstvi.cz/

Jemnice: http://www.farnostjemnice.cz/

Babice: https://www.farnostbabice.com/

Jaroměřice nad Rokytnou: http://www.farnostjaromerice.cz/index.html

Rokytnice: http://www.farnost-rokytnice.cz/

Dačice: http://farnost.dacice.cz/?page_id=258

Třebíč město: http://www.volny.cz/trebicmartin/

Třebíč Jejkov: http://www.jejkov.cz/

Třebíč bazilika: http://www.farnost-bazilika.cz/

Šebkovice: http://www.sebkovice.cz/farnost/ds-1019

Velký Újezd: http://www.farnostvelkyujezd.cz/aktuality

Nová Říše: http://www.klaster.novarise.cz/uvod_cz.php

Kostelní Vydří: http://www.karmel.cz/k_kvydri.php

Hluboké Mašůvky: http://www.farnostmasuvky.cz/

Tasovice: http://www.farnost.katolik.cz/tasovice/

Slavkovice (Boží milosrdenství): http://www.slavkovice.cz/index.php