Římskokatolická farnost Moravské Budějovice

Kosmákova 72

676 02 Moravské Budějovice

Tel: 568 421 349

Email: moravskebudejovice@dieceze.cz 

číslo účtu: 1523116349/0800

farář 
P. Miloš Mičánek
mobil 603 353 417

micanek@seznam.cz


kaplan

P. Vojtěch Libra

mobil 721 933 622

libravojtech@gmail.com