Týden 24. května - 31. května 2020

 

24.5. Neděle           7. neděle velikonoční

25.5. Pondělí           P. Marie, Pomocnice křesťanů, sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve,
                                  sv. Řehoře VII, papeže, sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny

26.5. Úterý               Sv. Filipa Neriho, kněze - památka

27.5. Středa             Sv. Augustina z Canterbury, biskupa – nezávazná památka

28.5. Čtvrtek          

29.5. Pátek  

30.5. Sobota            Sv. Zdislavy - památka

31.5. Neděle           Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

 

Úmysly mší svatých

24.5. Neděle           7:30    Za farníky

24.5. Neděle           10:30 Za rodinu Nahodilovu, Pinkasovu a celou přízeň

25.5. Pondělí           7:00    Za Annu Svobodovu a manžela

26.5. Úterý             

27.5. Středa            18:30 Na vyslyšení prosby

28.5. Čtvrtek           7:00    Na poděkování s prosbou o Boží požehnání

29.5. Pátek              18:30 Za Ladislava a Věru Zimovy, syna Ladislava a celou živou rodinu

30.5. Sobota            18:30 Za farníky

31.5. Neděle           7:30    Za Miloše Niederhafnera a rodiče, za rodiče Engelmanovy,
                                  duše v očistci a za živé a zemřelé z rodin

31.5. Neděle           10:30 Za Karla Urbánka, rodiče a Františka Licka

 

Od pondělí 25. 5. už se může bohoslužeb účastnit 300 osob. Nadále platí nošení roušek, dezinfekce rukou při vstupu do kostela a další bezpečnostní opatření.

V sobotu 13. června ve 14h bude v Lukově děkovná mše sv. ke 100. výročí narození P. Jana Buly.

 

První svaté přijímání dětí v naší farnosti bude v neděli 5. července při mši sv. v 10:30.
​​​​​​​První svátost smíření budou děti a jejich rodiny slavit v pátek 3. července. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

 

Letní farní tábory pro děti se konají opět na faře ve Velkém Újezdě. Mladší děti v termínu 26. – 30. července, starší děti 18. – 27. srpna. Podrobné informace a přihlášky najdete vzadu na stolečku, ve vývěsce a na webu farnosti zde: ke stažení odtud, z google disku

 

 

 

Úmysly mší svatých na měsíc květen 2020

1. 5. Pá        Za rodinu Kračmarvu

2. 5. So        Za farníky

3. 5. Ne        Za rod. Mátlovu, Kosíkovu a Bořeckou

3. 5. Ne        Za manžela Ladislava a živou a + rodinu Novákovu

4. 5. Po        Za Evu Svobodovu a + z rodiny Kračmarovy

6. 5. St         Za Františka Procházku a živé a + z rodiny

7. 5. Čt        Za rodinu, syna a dcery

8. 5. Pá        Za poutníky

9. 5. So        Za Růženu a Josefa Urbánkovy a Františka a Ignáce Tesařovy

10. 5. Ne      Za živé a + z rodiny Vidourkovy a Hobzovy

10. 5. Ne      Za Jaroslava Svobodu, rodiče Lustigovy, Komendovy a Michala

11. 5. Po      Za Jana Bartese, manželku a přízeň

13. 5. St       Za Zdeňku Stárkovu a celou přízeň

14. 5. Čt      Za Františka Břinka a rodiče

15. 5. Pá      Za rod. Harmannovu a Petříčkovu

16. 5. So      Za rod. Havlínovu, Vaňurovu a Bartošovu

17. 5. Ne      Za Bohuslava a Blaženu Novotných, jejich rodiče a sourozence

17. 5. Ne      Za farníky

18. 5. Po      Za františka Bema, 2 rod. a Marii Pléhovou

20. 5. St       Za rodiče Poukarovy, + z rodiny a duše v očistci

21. 5. Čt      Za rodinu Hávovu, Hotařovu a duše v oč.

22. 5. Pá      Na dobrý úmysl

23. 5. So      Za živé a + z rodiny

24. 5. Ne      Za farníky

24. 5. Ne      Za rodinu Nahodilovu, Pinkasovu a celou přízeň

25. 5. Po      Za Annu Svobodovu a manžela

27. 5. St       Za vyslyšení prosby

28. 5. Čt      Na poděkování s prosbou a Boží požehnání

29. 5. Pá      Za Ladislava Zimu, syna a živou rodinu

30. 5. So      Za farníky

31. 5. Ne      Za Miloše Niederhafnera a rodiče, rodiče Engelmanovy, duše v oč. a živé a + z rodin

31. 5. Ne      Za Karla Urbánka, rodiče a Františka Licka


Úmysly mší svatých na měsíc červen 2020

1. 6. Po         

3. 6. St           Za rodinu Karlíkovu, Nekulovu a Šlápotovu

4. 6. Čt           Na poděkování za 50 let života

5. 6. Pá          Za ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro rodiny a děti

6. 6. So          Za rodiče Jurkovy, syna a snachu

7. 6. Ne         Za rodinu Palánovu a Zeizigerovu

7. 6. Ne         Za děti

8. 6. Po          Za Františka a Martu Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň

10. 6. St         Za živé a + z rodiny Vobůrkovy, Šalandovy a Jeřábkovy

11. 6. Čt        Na poděkování a za rod. Kovářovy

12. 6. Pá        Za rodiče Břinkovy, dceru a celou přízeň

13. 6. So        Za živé a + z rodiny Komendovy a Dutkovy

14. 6. Ne       Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a + přízeň

14. 6. Ne       Za Antonína Koláře, manželku a celou rodinu

15. 6. Po       Za Antonína Šťastného, manželku a syny

17. 6. St         Na dobrý úmysl

18. 6. Čt        Za rodiče Kalendovy a Žákovy

19. 6. Pá        Za Ladislavu a Marii Mikešovy, a rodiče Dvořákovy

20. 6. So        Za rodinu Bartošovu, Doležalovu a přízeň

21. 6. Ne       Za Františka a Marii Gallusovy a rodiče

21. 6. Ne       Za Františku a Petra Johnovy a živé a + z rodiny

22. 6. Po       Za rodinu Jedličkovu a Kočovských

24. 6. St         Za rodinu Šplíchalovu, Kochovu, Švihálkovu a Ambrozkovu

25. 6. Čt        Za farníky

26. 6. Pá        Za Annu a Ludvíka Stehlíkovy, rodiče a sourozence

27. 6. So        Za Antonína a Annu Jonášovy a jejich děti

28. 6. Ne       Za Ladislavu Doležalovou a rodinu

28. 6. Ne       Za farníky

29. 6. Po       Za rodinu Karlíkovu, Nekulovu a Šlápotovu