Týden 18. října - 25. října  2020

18.10. Neděle         29. neděle v mezidobí  - Císařské hody, Posvěcení našeho chrámu

19.10. Pondělí       

  20.10. Úterý        

21.10. Středa        

22.10. Čtvrtek       

23.10. Pátek          

24.10. Sobota       

25.10. Neděle         30. neděle v mezidobí


Úmysly mší svatých

18.10. Neděle         7:30   Za Josefa Fuchse a rodiče.

18.10. Neděle         10:30 Za živou a zemřelou rodinu.

19.10. Pondělí        7:00   Za Marii a Bohumila Hrachovských, jejich rodiče a za živé a zemřelé z rodiny.

  20.10. Úterý                    

21.10. Středa         18:00 !!        Za rodinu Semrádovu a přízeň.

22.10. Čtvrtek        7:00   Za Miloslavu Šimečkovou.

23.10. Pátek               18:30        Za živé a zemřelé z rodiny Huškovy a Bouchalovy.

24.10. Sobota            18:30        Za farníky.

25.10. Neděle         7:30   Za rodinu Jedličkovu a Kočovských.

25.10. Neděle         10:30 Za rodinu Kračmarovu a Evu Svobodovou.

  • Opatření Vlády ČR proti šíření nemoci Covid-19 se od středy 14. října zpřísňují. Na mši svatou se většina věřících do kostela nedostane minimálně do dušičkového týdne. Nové nařízení povoluje shromáždění maximálně 6 osob a týká se i bohoslužeb a dalších náboženských akcí. Po dobu trvání těchto opatření proto bude účast na bohoslužbách v naší farnosti vyhrazena těm, na jejichž úmysl je daná mše sv. sloužena. Tzn. rodina, která má úmysl mše svaté, může přijít v  počtu 5 osob. Pokud by z rodiny nepřišlo 5 osob, prosím, kéž přizve další farníky, aby umožněný počet byl využit.


  • Máte možnost přistoupit ke svatému přijímání a to tuto neděli 18.10. od 14.30 do 16 h. Přistupujte ve skupinkách maximálně po 5 osobách. Svaté přijímání se bude podávat v intervalech po 10 minutách, tzn. ve 14.30 h., ve 14.40 h., atd.  Během podávání svatého přijímání bude i příležitost k přijetí svátosti smíření.

 

 

 

 

Úmysly mší svatých na měsíc říjen 2020

1. 10. Čt     Za živé a zemřelé z rodiny Vidourkovy a Hobzovy.

2. 10. Pá     Za Tomáše Kacetla a zemřelé z rodiny.

3. 10. So     Za Jiřího Jahodu, manželku a rodinu Řídkých.

4. 10. Ne    Za farníky.

4. 10. Ne    Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu a Hodovskou.

5. 10. Po     Za Františka a Martu Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň.

7. 10. St      Za živé a zemřelé z rodiny Vobůrkovy, Šalandovy a Jeřábkovy.

8. 10. Čt     Za Boží ochranu a duše v očistci.

9. 10. Pá     Za Františka Procházku, a živé a zemřelé z rodiny.

10. 10. So   Za rodiče Doležalovy, syna Jaromíra a manžele Večeřovy.

11. 10. Ne  Za farníky

11. 10. Ne  Za Ladislava a Anastazii Vlkovy a dvoje rodiče.

12. 10. Po   Za živé a zemřelé z rodiny Krotkovy a Brychovy.

14. 10. St    Za rodinu Silingerovu, Adamovu, Havrdovu a přízeň.

15. 10. Čt   Za zemřelé z rodiny Burešovy, Jahodovy a duše v očistci.

16. 10. Pá   Za Františka Mikeše, Antonii Novotnou a rodiče.

17. 10. So   Za Viléma Růžičku a dvoje rodiče.

18. 10. Ne  Za Josefa Fuchse a rodiče

18. 10. Ne  Za farníky

19. 10. Po   Za Marii a Bohumila Hrachovských, jejich rodiče a za živé a zemřelé z rodiny.

21. 10. St    Za rodinu Semrádovu a přízeň.

22. 10. Čt   Za Miloslavu Šimečkovou.

23. 10. Pá   Za živé a zemřelé z rodiny Huškovy a Bouchalovy.

24. 10. So   Za farníky

25. 10. Ne  Za rodinu Jedličkovu a Kočovských.

25. 10. Ne Za rodinu Kračmarovu a Evu Svobodovou.

26. 10. Po   Za rodinu Řiháčkovu a Navrátilovu.

28. 10. St    Za Josefa a Marii Dvořákovy, rodiče a sourozence.

29. 10. Čt  

30. 10. Pá   Za Marii a Vladimíra Daňhelovy, Jana Bajgla a živé a zemřelé z rodiny.

31. 10. So   Za Ludmilu Račickou a živé a + z rodiny.