Týden 20. září - 27. září 2020

20.9. Neděle           25. neděle v mezidobí 

  21.9. Pondělí        Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  22.9. Úterý           

  23.9. Středa          Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  24.9. Čtvrtek       

  25.9. Pátek           

  26.9. Sobota        

  27.9. Neděle         26. neděle v mezidobí 


Úmysly mší svatých

20.9. Neděle           7:30   Za Marii Suchou a živé a zemřelé a Marii Johnovou.

20.9. Neděle           10:30 Za živé a zemřelé z rodiny Vlahovy a Strnadovy.

  21.9. Pondělí              7:00         Za farníky.

  22.9. Úterý                      

  23.9. Středa          18:00 !!        Za Josefa Štefla a duše v očistci.

  24.9. Čtvrtek        7:00   Za farníky.

  25.9. Pátek                18:30        Za manžele Kapinusovy, Kočí, Marii Chromou a syna.

  26.9. Sobota             18:30        Za Marii Hochmanovu, manžela, dvoje rodiče a bratry.

   27.9. Neděle        7:30   Za živé a zemřelé rodiny Hanákovy, Částkovy a Doležalovy.

   27.9. Neděle        10:30 Za Petra a Františku Johnovy, Marii Johnovou a živé a zemřelé.


  • Velké díky vám všem, kteří jste dnes přispěli do dnešní sbírky, která je věnována na diecézní fond Puls, do kterého každá farnost ročně posílá za každého dospělého farníka 480 Kč. Díky také vám všem, kteří do tohoto fondu pravidelně přispíváte jako donátoři.
  • Začala výuka náboženství. Na nástěnce najdete rozpis výuky. Podpořte, prosím, účast dětí na výuce, stejně tak na účasti na středeční mši sv., která je se zaměřením pro děti. Díky.
  • Promítání fotek z tábora bude příští neděli 20. 9. po druhé mši svaté.
  • Děti jsou zvány na tradiční Svatováclavskou noc do Orlovny. Začátek v pátek v 18 hodin. Více se dozvíte na plakátku na nástěnce v kostele i u fary.


 

Úmysly mší svatých na měsíc září 2020

2. 9. St         Za rodinu Bočkovu, Kavanovu, živé a zemřelé z rodiny.

3. 9. Čt        Za Bronislava Radu.

4. 9. Pá        Za Josefa Mrvku, rodiče a živou a zemřelou rodinu.

5. 9. So        Za rodinu Ondrákovu a příbuzné, za živé i zemřelé a duše v očistci.

6. 9. Ne        Za rodiče Vlkovy, Nevařilovy, Jaroslava Pytlíka a zemřelou přízeň.

6. 9. Ne        Za rodiče Jurkovy, dceru a zetě.

7. 9. Po        Za rodiny Žákovy a Kalendovy.

9. 9. St         Za rodinu Šplíchalovu, Kochovu, Švihálkovu a Ambroskovu.

10. 9. Čt      Na úmysl dárce.

11. 9. Pá      Za Anežku a Franze Sajvaldovy a jejich děti.

12. 9. So      Za farníky

13. 9. Ne      Za Miloše Niederhafnera, rodiče Engelmanovi, duše v očistci, živé a zemřelé z rodiny.

13. 9. Ne      Za rodiče Růžičkovy, Kolářovy a živé a zemřelé z rodiny.

14. 9. Po      Na úmysl dárce.

16. 9. St       Za Antonii Procházkovou a živé a zemřelé z rodiny.

17. 9. Čt      Za farníky.

18. 9. Pá      Za mons. Františka Hrůzu.

19. 9. So      Za rodinu Havlínovu, Vaňurovu, Bartošovu a sestru Juvenalu.

20. 9. Ne      Za Marii Suchou a živé a zemřelé.

20. 9. Ne      Za živé a zemřelé z rodiny Vlahovy a Strnadovy.

21. 9. Po      Za farníky

23. 9. St       Za Josefa Štefla a duše v očistci.

24. 9. Čt      

25. 9. Pá      Za manžele Kapinusovy, Kočí, Marii Chromou a syna.

26. 9. So      Za farníky

27. 9. Ne      Za živé a zemřelé rodiny Hanákovy, Částkovy a Doležalovy.

27. 9. Ne      Za Petra a Františku Johnovy a živé a zemřelé.

28. 9. Po      Za rodiče Doležalovy, Břinkovy, dceru, snachu a přízeň.

30. 9. St       Za Petra a Vojtěcha Čerstvých, zemřelé z rodiny Čerstvých a Vodákovy.