Týden 2. srpna - 9. srpna 2020

  2.8. Neděle            18. neděle v mezidobí

  3.8. Pondělí          

  4.8. Úterý   Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

  5.8. Středa            

  6.8. Čtvrtek           Svátek Proměnění Páně

  7.8. Pátek  

  8.8. Sobota            Památka sv. Dominika, kněze

  9.8. Neděle            19. neděle v mezidobí 

 

Úmysly mší svatých

   2.8. Neděle           7:30    Za rodiče a prarodiče Živnovy a za duše v očistci

   2.8. Neděle           10:30 Za Zdenku Růžičkovu, manžela a přízeň

   3.8. Pondělí                7:00         Za rodiny Řidkých a Jahodovu a za duše v očistci

   4.8. Úterý            

   5.8. Středa            18:30 Za Josefa Šťastného, manželku a syna

   6.8. Čtvrtek          7:00    Za rodinu Fantovu, Špičkovu a přízeň

   7.8. Pátek           18:30         Za Valentýna a Marii Janouškovy, syna Josefa a Josefa Nováka

   8.8. Sobota     18:30         Za živé i zemřelé z rodiny Puchnerovy a Ondrákovy a za duše v očistci

   9.8. Neděle           7:30    Za farníky

   9.8. Neděle           10:30 Za rodiče Tobolkovy a živé i zemřelé z rodiny

 

  • Telefonní kontakty na nás nové kněze najdete na farních stránkách a také na nástěnce u fary.

 

 

  • Při bohoslužbách se budeme s panem kaplanem Vojtěchem zde v Moravských  Budějovicích i v okolních obcích zatím po týdnu střídat.

 

  • Děkujeme předem za trpělivost. Je to všechno pro nás tady zatím nové. Věříme, že se nám s vaší pomocí podaří do všeho postupně, a snad i co nedříve, proniknout.

 


Úmysly mší svatých na měsíc srpen 2020

1. 8. So        Za farníky

2. 8. Ne        Za rodiče a prarodiče Živnovy a za duše v očistci

2. 8. Ne        Za Zdenku Růžičkovu, manžela a přízeň

3. 8.  Po       Za rodiny Řidkých a Jahodovu a za duše v očistci

5. 8.  St        Za Josefa Šťastného, manželku a syna

6. 8. Čt         Za rodinu Fantovu, Špičkovu a přízeň

7. 8. Pá        Za Valentýna a Marii Janouškovy, syna Josefa a Josefa Nováka

8. 8. So        Za živé i zemřelé z rodiny Puchnerovy a Ondrákovy a za duše v očistci

9. 8. Ne        Za farníky

9. 8. Ne        Za rodiče Tobolkovy a živé i zemřelé z rodiny

10. 8. Po      Za děti, za jejich zdraví, radost a dar víry

12. 8. St       Za Jiřího, Milana, Jitušku a babičku Jitku a za rodinu Procházkovu

13. 8. Čt       Na dobrý úmysl

14. 8. Pá      Za rodinu Čermákovu a Novákovu

15. 8. So      Za živé a zemřelé z rodiny Kosteleckých, Kulihových a Slámových

16. 8. Ne      Za Františka Šplíchala a rodinu

16. 8. Ne      Za Josefa Beránka

17. 8. Po      Za farníky

19. 8. St       Za Jiřího Tesaře, zemřelé z rodiny a za duše v očistci

20. 8. Čt       Za Františka a Martu Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň

21. 8. Pá      Za rodinu Klattovu, dcery Mariia Ludmilu a zetě Josefa

22. 8. So      Za rodiny Dolejší, Krobauerovu a Němcovu

23. 8. Ne      Za farníky

23. 8. Ne      Za Boženu a Rudolfa Blahoudkovy a rodiče Svobodovy

24. 8. Po      Za Vladimíra Paulase

26. 8. St       Za rodiče Nahodilovy, prarodiče a za Anastázii Špátovu

27. 8. Čt       Za rodinu Jedličkovu a Kočovskou, za živé a zemřelé z rodiny

28. 8. Pá      Za Marii a Vladimíra Daňhelovy a za živé a zemřelé z rodiny

29. 8. So      Za rodiče Vodičkovy, syna a snachu

30. 8. Ne      Za farníky

30. 8. Ne      Za rodinu Černou a Zdeňku Zimčíkovu

31.8. Po       Na dobrý úmysl


Úmysly mší svatých na měsíc srpen 2020

1. 8. So        Za farníky

2. 8. Ne        Za rodiče a prarodiče Živnovy a za duše v očistci

2. 8. Ne        Za Zdenku Růžičkovu, manžela a přízeň

3. 8.  Po       Za rodiny Řidkých a Jahodovu a za duše v očistci

5. 8.  St        Za Josefa Šťastného, manželku a syna

6. 8. Čt         Za rodinu Fantovu, Špičkovu a přízeň

7. 8. Pá        Za Valentýna a Marii Janouškovy, syna Josefa a Josefa Nováka

8. 8. So        Za živé i zemřelé z rodiny Puchnerovy a Ondrákovy a za duše v očistci

9. 8. Ne        Za farníky

9. 8. Ne        Za rodiče Tobolkovy a živé i zemřelé z rodiny

10. 8. Po      Za děti, za jejich zdraví, radost a dar víry

12. 8. St       Za Jiřího, Milana, Jitušku a babičku Jitku a za rodinu Procházkovu

13. 8. Čt       Na dobrý úmysl

14. 8. Pá      Za rodinu Čermákovu a Novákovu

15. 8. So      Za živé a zemřelé z rodiny Kosteleckých, Kulihových a Slámových

16. 8. Ne      Za Františka Šplíchala a rodinu

16. 8. Ne      Za Josefa Beránka

17. 8. Po      Za farníky

19. 8. St       Za Jiřího Tesaře, zemřelé z rodiny a za duše v očistci

20. 8. Čt       Za Františka a Martu Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň

21. 8. Pá      Za rodinu Klattovu, dcery Mariia Ludmilu a zetě Josefa

22. 8. So      Za rodiny Dolejší, Krobauerovu a Němcovu

23. 8. Ne      Za farníky

23. 8. Ne      Za Boženu a Rudolfa Blahoudkovy a rodiče Svobodovy

24. 8. Po      Za Vladimíra Paulase

26. 8. St       Za rodiče Nahodilovy, prarodiče a za Anastázii Špátovu

27. 8. Čt       Za rodinu Jedličkovu a Kočovskou, za živé a zemřelé z rodiny

28. 8. Pá      Za Marii a Vladimíra Daňhelovy a za živé a zemřelé z rodiny

29. 8. So      Za rodiče Vodičkovy, syna a snachu

30. 8. Ne      Za farníky

30. 8. Ne      Za rodinu Černou a Zdeňku Zimčíkovu

31.8. Po       Na dobrý úmysl


Úmysly mší svatých na měsíc srpen 2020

1. 8. So        Za farníky

2. 8. Ne        Za rodiče a prarodiče Živnovy a za duše v očistci

2. 8. Ne        Za Zdenku Růžičkovu, manžela a přízeň

3. 8.  Po       Za rodiny Řidkých a Jahodovu a za duše v očistci

5. 8.  St        Za Josefa Šťastného, manželku a syna

6. 8. Čt         Za rodinu Fantovu, Špičkovu a přízeň

7. 8. Pá        Za Valentýna a Marii Janouškovy, syna Josefa a Josefa Nováka

8. 8. So        Za živé i zemřelé z rodiny Puchnerovy a Ondrákovy a za duše v očistci

9. 8. Ne        Za farníky

9. 8. Ne        Za rodiče Tobolkovy a živé i zemřelé z rodiny

10. 8. Po      Za děti, za jejich zdraví, radost a dar víry

12. 8. St       Za Jiřího, Milana, Jitušku a babičku Jitku a za rodinu Procházkovu

13. 8. Čt       Na dobrý úmysl

14. 8. Pá      Za rodinu Čermákovu a Novákovu

15. 8. So      Za živé a zemřelé z rodiny Kosteleckých, Kulihových a Slámových

16. 8. Ne      Za Františka Šplíchala a rodinu

16. 8. Ne      Za Josefa Beránka

17. 8. Po      Za farníky

19. 8. St       Za Jiřího Tesaře, zemřelé z rodiny a za duše v očistci

20. 8. Čt       Za Františka a Martu Fujdlovy, vnuka Vojtěcha a přízeň

21. 8. Pá      Za rodinu Klattovu, dcery Mariia Ludmilu a zetě Josefa

22. 8. So      Za rodiny Dolejší, Krobauerovu a Němcovu

23. 8. Ne      Za farníky

23. 8. Ne      Za Boženu a Rudolfa Blahoudkovy a rodiče Svobodovy

24. 8. Po      Za Vladimíra Paulase

26. 8. St       Za rodiče Nahodilovy, prarodiče a za Anastázii Špátovu

27. 8. Čt       Za rodinu Jedličkovu a Kočovskou, za živé a zemřelé z rodiny

28. 8. Pá      Za Marii a Vladimíra Daňhelovy a za živé a zemřelé z rodiny

29. 8. So      Za rodiče Vodičkovy, syna a snachu

30. 8. Ne      Za farníky

30. 8. Ne      Za rodinu Černou a Zdeňku Zimčíkovu

31.8. Po       Na dobrý úmysl