Týden 5. července - 12. července 2020

  5.7. Neděle            Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a sv. Metoděje, biskupa,
                                   patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

   6.7. Pondělí          Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice – nezávazná památka

   7.7. Úterý

   8.7. Středa           

   9.7. Čtvrtek         

 10.7. Pátek

 11.7. Sobota          Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy - svátek

 12.7. Neděle          15. neděle v mezidobí


Úmysly mší svatých

   5.7. Neděle           7:30    Za zdraví Zdeňky Podrazké

   5.7. Neděle           10:30  Za rodinu Jedličkovu a Kočovskou, za živé a zemřelé z rodiny

   6.7. Pondělí          7:00  Za rodinu Kračmarovu

   7.7. Úterý            

   8.7. Středa          18:30    Na dobrý úmysl

   9.7. Čtvrtek          7:00    Na dobrý úmysl

 10.7. Pátek            18:30  Na dobrý úmysl

 11.7. Sobota         18:30  Za rodinu Kosíkovu a Boudnou a duše v očistci

 12.7. Neděle          7:30    Za farníky

 12.7. Neděle          10:30


  • Při sbírce na bohoslovce naší brněnské diecéze minulou neděli 28. června se vybralo 12 893,-Kč.  Všem dárcům P. Bůh zaplať.
  • Příští neděli 12. července zde bude sloužit otec provinciál Martin Hobza.
  • Od 2. srpna předává salesiánská provincie správu farnosti Moravské Budějovice a okolních farností brněnské diecézi. Novým farářem bude P. Miloš Mičánek (nyní Luka nad Jihlavou), kaplanem novokněz Vojtěch Libra (Nové Město na Moravě).
  • Od středy 8. července do soboty 11. července budu na duchovní obnově se salesiánskými spolupracovníky – prosím o modlitbu. Zastupovat bude o. Václav Kříž ze Šebkovic.

Přeji požehnané prožití času prázdnin, rekreace a dovolených.

P. Ladislav


  • V sakristii si můžete zapisovat úmysly mší sv. na červenec a další měsíce.


Úmysly mší svatých na měsíc červenec 2020

1. 7. St           Na dobrý úmysl

2. 7. Čt          Za zdraví Jaroslavy Havlové

3. 7. Pá          Na dobrý úmysl

4. 7. So          Za farníky

5. 7. Ne         Za zdraví Zdeňky Podrazké

5. 7. Ne         Za rodinu Jedličkovu a Kočovskou, za živé a zemřelé z rodiny

6. 7. Po          Za rodinu Kračmarovu

8. 7. St           Na dobrý úmysl

9. 7. Čt          Na dobrý úmysl

10. 7. Pá        Na dobrý úmysl

11. 7. So        Za rodinu Kosíkovu a Boudnou a duše v očistci

12. 7. Ne       Za farníky

12. 7. Ne      

13. 7. Po       Za rodinu Brančovu a Řiháčkovu

15. 7. St         Za zemřelé rodiče Sibreiovy a Boženu Vejtasovou

16. 7. Čt        Za rodiče Řidkých a Jahodovy a za duše v očistci

17. 7. Pá        Za zesnulého bratra Milana

18. 7. So        Na poděkování

19. 7. Ne       Za farníky

19. 7. Ne       Na poděkování za dar manželství

20. 7. Po       Na dobrý úmysl

22. 7. St         Za syna Milana Pokorného a celou rodinu

23. 7. Čt        Za rodinu Vítovu a Janouškovu

24. 7. Pá       

25. 7. So        Za farníky

26. 7. Ne      

26. 7. Ne      

27. 7. Po       Za Otakara Dračku a živé a zemřelé z rodiny Dračkovy a Vaníčkovy

29. 7. St         Za Annu a Jana Posádovy a živé a zemřelé z celé rodiny

30. 7. Čt       

31. 7. Pá